Schoolreglement

Welkom in onze school:
een school voor jou
 
Beste ouders
Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest.
Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu reeds danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.

Dag nieuwe leerling
Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in het Onze-Lieve-Vrouwcollege zet!
Voortaan ben je leerling van onze school.
Ben je ingeschreven in het eerste leerjaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal je je, samen met je nieuwe klasgenoten, moeten aanpassen aan een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes en verplichtingen. Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen weten je leraren gelukkig ook. Je mag rekenen op hun hulp en begeleiding.
Heb je reeds elders één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug? Kom je nu naar onze school omdat onze studierichtingen meer in de lijn liggen van jouw verwachtingen? Ook jij bent hartelijk welkom in onze school en we hopen dat je met nieuwe moed bij ons begint.

Ook jou, goede oude bekende
heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen.
 
Tot jou, meerderjarige leerling,
richten wij een speciaal woord.
Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. Toch hopen wij dat er zich hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Zowel jijzelf als je ouders ondertekenen het schoolreglement voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. Vanaf je achttiende kun je rechtsgeldig en autonoom handelen. Waar het schoolreglement je ouders vernoemt, kun je zelfstandig optreden. Toch blijft het wenselijk dat jij je ouders aanvaardt als vertrouwenspersoon
en raadgever in je schoolse situatie.
 
Samen met al onze medewerkers wensen wij jullie veel succes in dit nieuwe schooljaar.
 
Het directieteam
 
Campus Bevegem
Stefaan De Langhe

Campus Centrum
Wim Verhaeghe
 
Campus Grotenberge
Dirk Everaert
 
 
Download hieronder ons volledig schoolreglement.